Mô hình kiểm tra độ mặn tự động tại các trạm lấy nước cho vùng ngọt hóa Gò Công dựa trên nền tảng vạn vật kế nối và điện toán đám mây

     Vùng ngọt hóa Gò Công, đặc biệt là huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công là một trong những vùng sản xuất lúa cũng như các loại hoa màu và cây ăn trái chủ lực của tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, hai địa phương này với đặc thù có đường bờ biển dài 32km nên thường xuyên chịu tác động của xâm nhập mặn, điều này gây khó khăn đến việc trồng trọt và sản xuất lúa của bà con nông dân và ảnh hưởng đến cả sinh hoạt của một số lượng không nhỏ các hộ gia đình vẫn còn sử dụng nước trong các kênh mương thủy lợi nội đồng làm nguồn nước sinh hoạt chính. Hiện nay việc lấy nước tưới tiêu cho hệ thống thủy lợi nội đồng của vùng ngọt hóa Gò Công được thực hiện tại các cống ngăn mặn. Tuy nhiên quá trình này đỏi hỏi phải có sự kiểm tra độ mặn của nước trước khi thực hiện việc lấy nước. Đặc biệt là giai đoạn mùa khô khi mà nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về không còn dồi dào như trước.

     Do đó, đề tài "Mô hình kiểm tra độ mặn tự động tại các trạm lấy nước cho vùng ngọt hóa Gò Công dựa trên nền tảng vạn vật kế nối và điện toán đám mây" được thực hiện nhằm tự động kiểm tra độ mặn của các điểm lấy nước cho vùng ngọt hóa Gò Công, việc kiểm tra độ mặn nước sẽ được thực hiện tự động và liên tục. Khi độ mặn của nước tăng vượt mức cho phép hoặc giảm về mức cho phép thì các thiết bị thực hiện đo độ mặn sẽ gửi thông báo đến người giám sát để thực hiện những phản ứng phù hợp như ngừng việc lấy nước khi độ mặn tăng hoặc bắt đầu tiến hành lấy nước khi độ mặn giảm. Ngoài ra, dữ liệu độ mặn có thể được gửi định kỳ về dịch vụ điện toán đám mây thông qua nền tảng vạn vật kết nối để tiến hành theo dõi phân tích và đánh giá diễn biến mặn. Qua đó có những kế hoạch phù hợp nhất để ứng phó diễn biến bất thường nếu có của độ mặn nước dùng trong nông nghiệp.

     Đề tài do Tiến sĩ Phạm Quốc Cường làm chủ nhiệm, trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM làm chủ trì. Mục tiêu của đề tài là xây dựng mô hình kiểm tra độ mặn một cách tự động tại các điểm lấy nước cho vùng ngọt hóa Gò Công dưạ vào nền tảng vạn vật kết nối (Internet of Things – IoTs) và điện toán đám mây (cloud computing).

     Sau 02 năm thực hiện, đề tài đã thu được các kết quả sau:

     - Chế tạo 6 khối cảm biến và 3 khối thu thập dữ liệu. Các chức năng và yêu cầu kỹ thuật của các khối phần cứng này đúng như đã đặt ra trong thuyết minh đề tài. Ngoài ra, khối thu thập dữ liệu còn được mở rộng khả năng kết nối với màn hình LCD 7 inch để cung cấp khả năng hiển thị trực quan và khả năng kết nối với mạng Wifi nhằm giảm chi phí vận hành so với hạ tầng 3G/4G.

     - Dịch vụ điện toán đám mây và phần mềm nhúng điều khiển các khối phần cứng nêu trên. Dịch vụ điện toán đám mây hỗ trợ lưu trữ và quản lý dữ liệu cũng như hỗ trợ phát tin nhắn cảnh báo đến quản trị viên hệ thống. Phần mềm nhúng có chức năng điều khiển hoạt động thu thập dữ liệu và gửi nhận dữ liệu giữa khối cảm biến và khối trung tâm cũng như giữa khối trung tâm và dịch vụ điện toán đám mây. Chức năng và chất lượng của sản phẩm bám sát đăng ký.

     - Ngoài ra còn có một mẫu thuyền phao để hỗ trợ việc triển khai thực địa sau khi đã bàn giao sản phẩm

Đề tài được Hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại Đạt và tiếp tục hoàn thiện hệ thống để đưa vào sử dụng cho cống Xuân Hoà, Gò Công. Đồng thời, hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu và cải tiển để ứng dụng mô hình trên địa bàn tỉnh.

CN. Vũ Phương Thảo


Tin liên quan
CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021    15/10/2021
Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025    15/10/2021
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    06/10/2021
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    29/09/2021
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được    17/09/2021
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030    17/09/2021
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM    17/09/2021
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19    17/09/2021
Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 – 2021    16/08/2021
Quy định "Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia"    25/05/2021