Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”

Nhằm triển khai Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019; ngày 16/5/2019 tại Trung tâm Hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp ĐMST tỉnh Tiền Giang năm 2019”.

     Đến tham dự Hội thảo có hơn 180 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ đại diện Viện Cây ăn quả Miền Nam; Trường Đại học Tiền Giang; các doanh nghiệp KH&CN; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân, Phòng kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện/thị/thành; báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình; sinh viên, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

     Chủ trì hội thảo gồm có: TS. Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN; PGS. TS. Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN; Ths. Dương Văn Bon - Giám đốc KH&CN.

     Tại Hội thảo này các diễn giả đã trình bày 7 tham luận:

     1. Thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST và giải pháp để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh Tiền Giang (Ths. Phạm Thị Hồng Hạnh - Phó trưởng phòng Khởi nghiệp ĐMST - Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN).

     2. Khởi nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khu vực Tây Nam bộ (PGS.TS. Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ KH&CN).

     3. Quyền sở hữu trí tuệ với hoạt động khởi nghiệp ĐMST (Ths. Trần Giang Khuê - Phụ trách Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TP Hồ Chí Minh, Bộ KH&CN).

     4. Cách thức phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (Ths. Nguyễn Hùng Phong - Giám đốc Trung tâm Phát triển Khởi nghiệp (CED) - Trường Đại học Kinh tế TPHCM).

     5. Những vấn đề cơ bản và quan trọng cần biết để khởi nghiệp (CN. Lê Văn Bé - Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Tiền Giang).

    6. Khởi nghiệp thanh niên - đôi điều trăn trở (CN. Nguyễn Quang Minh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang).

     7. Trường Đại học Tiền Giang - Nơi đào tạo và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo (Ths. Đinh Quốc Cường - Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Tiền Giang).

     Các tham luận tại Hội thảo đã phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về các chủ đề của Hội thảo. Những vấn đề đặt ra bắt đầu từ những nội hàm cơ bản nhất của khởi nghiệp ĐMST, hệ sinh thái khởi nghiệp, phân biệt "khởi nghiệp" với "lập nghiệp thông thường" nhằm làm rõ bản chất của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; vấn đề bảo hộ quyền SHTT đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; vai trò của các tác nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp - đặc biệt về phương diện chính sách; những kỹ năng, tố chất cần thiết để khởi nghiệp. Đồng thời, qua phân tích, đánh giá thực trạng tình hình khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam, khu vực Tây Nam Bộ qua thực tiễn phong trào khỏi nghiệp ở lực lượng đoàn viên thanh niên, sinh viên, phụ nữ đã chỉ ra được những thuận lợi cũng như khó khăn hiện nay trong quá trình khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam nói chung và Tiền Giang nói riêng; các diễn giả đã đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo hiện nay tại Tiền Giang.

Kết quả Hội thảo là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, rà soát, lựa chọn giải pháp phù hợp - trong đó có có vai trò của Nhà nước hỗ trợ thông qua các chính sách và các đối tác hữu quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp - để xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST nhẳm giúp phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

     Hội thảo lần này là bước đầu trong quá trình hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh nhà. Phát biểu tổng kết hội thảo Ths. Dương Văn Bon - Giám đốc Sở KH&CN kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong ngoài ngành KH&CN cũng như trong và ngoài tỉnh Tiền Giang tiếp tục hỗ trợ, hợp tác Sở KH&CN trong việc xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của tỉnh Tiền Giang.

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
– Sở KH&CN


Tin liên quan
CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021    15/10/2021
Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025    15/10/2021
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    06/10/2021
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    29/09/2021
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được    17/09/2021
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030    17/09/2021
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM    17/09/2021
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19    17/09/2021
Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 – 2021    16/08/2021
Quy định "Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia"    25/05/2021