Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020)

Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI năm 2020 và Hướng dẫn số 140/HD-SNV ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ về Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ VI năm 2020. Ngày 10/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn (2015-2020) nhằm mục đích:

- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới.

- Biểu dương thành tích các phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu ngành khoa học và công nghệ, qua đó tạo động lực cho công chức, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngành khoa học và công nghệ

- Thông qua Hội nghị rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nhận ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, để đề ra các biện pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Trong dịp này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 14 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015 - 2020). Tại Hội nghị này, các đại biểu cũng đã được nghe và chia sẻ kinh nghiệm với các tham luận nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất, cùng với các điển hình lao động chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đến dự Hội nghị, ông Dương Văn Bon, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, Giám đốc Sở đề nghị Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn, lãnh đạo các phòng, đơn vị phát huy các kết quả đạt được, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước gắn kết với thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025, theo đó cần thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

- Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp giữa chính quyền và đoàn thể trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hịp thời, đầy đủ các văn bản của nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Xây dựng và phát động nhiều đợt thi đua hàng năm. Gắn nội dung thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, thực hiện văn hóa công sở,... Có sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình để nêu gương và học tập.

-  Đẩy mạnh hoạt động thi đua tại đơn vị cơ sở, trên cơ sở phát động chung trong toàn ngành, từng đơn vị xây dựng nội dung thi đua cụ thể cho từng thời điểm nhất định, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị.

- Lãnh đạo các phòng và đơn vị, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, tạo sức mạnh tổng hợp để có sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của từng đơn vị và trong toàn Sở.

- Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm của ngành trong giai đoạn 2020 - 2025./.

 

Bảo Sơn (Văn phòng Sở)


Tin liên quan
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025    08/12/2020
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    23/11/2020
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    23/11/2020
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    23/11/2020
Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020)    11/08/2020
Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    11/05/2020
Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ hòa tan và hấp thụ curcumin    11/05/2020
Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100ha thanh long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10%    11/05/2020
Mô hình kiểm tra độ mặn tự động tại các trạm lấy nước cho vùng ngọt hóa Gò Công dựa trên nền tảng vạn vật kế nối và điện toán đám mây    11/05/2020
Tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020    08/05/2020