HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

Tên kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Đánh giá năng suất, phẩm chất, tính thích nghi và nghiên cứu sản xuất giống, xây dựng mô hình sản xuất chanh dây mới có năng suất, chất lượng cao gắn liền với tiêu thụ cho vùng Tân Phước và một số tỉnh lân cận

2. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác thanh long Tổ Yến (Hylocereus megalanthus) trồng kiểu giàn chữ T đạt năng suất cao và chất lượng tốt tại Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông sản Cát Tường.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học cây trồng công nghệ cao.

Lĩnh vực ứng dụng: giống chanh dây mới, quy trình trồng, chuỗi giá trị khép kín từ trồng đến tiêu thụ. Quy trình canh tác thanh long Tổ Yến (Hylocereus megalanthus), quả và sản phẩm quả được thương mại hóa trên thị trường.

 Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị:

Tên tổ chức đề nghị: Công Ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Nông Sản Cát Tường.

- Là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ.                                     

- Là đơn vị ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ.                 

Địa chỉ: Số 212, Quốc lộ 50, ấp 3B, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273.388.819            

Họ tên người đề nghị: Đoàn Văn Sang

- Là cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ                                     

- Là cá nhân ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ:                   

Địa chỉ: Số 212, Quốc lộ 50, ấp 3B, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273.388.819            ; Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com;

Tổ chức/cá nhân cam kết:

1. Tính chính xác và trung thực của hồ sơ gửi kèm theo;

2. Tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan;

3. Đảm bảo kinh phí đánh giá, thẩm định theo đúng quy định.

Các hồ sơ gửi kèm theo:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản;

- Văn bản cho phép sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: 01 bản;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Phụ lục 3b – BCKHKTCN 02/2015/TT-BKHCN: 01 bản;

- Bản sao các loại phiếu kiểm nghiệm, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các loại giấy phép có liên quan đên việc lưu hành sản phẩm trên thị trường.

- Đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu (nếu có): 01 bản


Tin liên quan
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2021-2022    17/11/2021
Doanh nghiệp nông nghiệp cần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ sau dịch bệnh    02/11/2021
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ    02/11/2021
CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021    15/10/2021
Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025    15/10/2021
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    06/10/2021
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    29/09/2021
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được    17/09/2021
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030    17/09/2021
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM    17/09/2021