Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ

     Hiện nay, trong công tác quản lý công nghệ còn nhiều vấn đề tồn đọng cả về phía các doanh nghiệp lẫn phía các cơ quan quản lý làm chậm quá trình đổi mới và phát triển công nghệ. Từ phía các doanh nghiệp: Quan niệm sai lầm cho rằng việc đổi mới công nghệ là mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến mà không quan tâm đến các yếu tố đào tạo về con người, cải tiến bộ máy tổ chức, tổ chức và sử dụng thông tin, dẫn đến mua về những công nghệ không phù hợp, gây lãng phí; Không chú trọng và có mức đầu tư thích đáng cho công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ mới; Không có các chế độ rõ ràng và thích đáng nhằm khuyến khích người lao động tìm tòi sáng tạo, đổi mới công nghệ; Chỉ quan tâm đến những kết quả và lợi ích trước mắt và ít quan tâm đến những lợi thế cạnh tranh lâu dài do công nghệ mang lại. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: Sự bảo hộ quá mức đối với nền sản xuất trong nước, ngăn chặn sự cạnh tranh của nước ngoài, không tạo thuận lợi cho môi trường cạnh tranh trong nước; Cơ chế đăng k‎í nhãn hiệu hàng hóa và cấp bằng sáng chế còn chưa thích hợp; Đấu tranh ngăn chặn nạn hàng giả, hàng nhái, vi phạm bản quyền còn chưa hiệu quả; Các đơn vị nghiên cứu, các phòng thí nghiệm khoa học, công nghệ hoạt động kém hiệu quả, thiếu khung pháp lý để hình thành và đưa vào hoạt động thị trường khoa học – công nghệ.

     Vì những lý do trên, đề tài "Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ" đã được thực hiện, do Thạc sĩ Dương Văn Bon, Thạc sĩ Đỗ Viết Tuấn đồng chủ nhiệm và Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ làm chủ trì với các mục tiêu sau:

     - Điều tra thu thập các thông tin, phân tích, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của 150 doanh nghiệp thuộc 06 ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN.

     - Xây dựng 01 Hệ thống CSDL lưu trữ thông tin sản xuất của doanh nghiệp theo phụ lục I Thông tư 04/2014/TT-BKHCN, Hệ thống tính toán các chỉ số công nghệ THIO của doanh nghiệp, của ngành và của tỉnh dưới dạng web phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang. Trang web ở trạng thái mở để tiếp tục đánh giá và cập nhật sau này;

     - Đưa ra luận cứ cho việc so sánh công nghệ, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và làm cơ sở để Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng bản đồ công nghệ chung trên toàn quốc;

     - Đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

     Sau hai đợt khảo sát, nhóm nghiên cứu đã đưa ra được các kết quả về loại hình doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp và Mật độ phân bố doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; từ đó đưa ra kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất: "Hệ số đóng góp của công nghệ - TCC" của các doanh nghiệp sản xuất tham gia khảo sát tỉnh Tiền Giang năm 2018. Với kết quả đánh giá trình độ công nghệ 150 doanh nghiệp sản xuất tỉnh Tiền Giang năm 2018 ở mức TCC= 0,46 – xếp hạng Trung bình - Khá tương đồng với số liệu về kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2017 theo báo cáo của VCCI đã xếp hạng tỉnh Tiền Giang ở mức Trung bình – đứng thứ 40/63 tỉnh thành phố trên toàn quốc.

     Với kết quả điều ra khảo sát, Viện Đánh giá đã phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang nghiên cứu, thiết kế xây dựng thành công Hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống tính toán đánh giá trình độ công nghệ theo Thông tư 04/2014/TT-BKHCN. Hệ thống đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất được thiết kế, xây dựng trên nền tảng "mã nguồn mở", dễ dàng tích hợp hoặc mở rộng tính năng; tiêu chí đánh giá, phân tích xác định điểm mạnh, điểm yếu của các thành phần công nghệ, hỗ trợ trích xuất các dữ liệu, biểu đồ tính toán, tích hợp nhiều tính năng khác về bảo mật và phân quyền quản lý, v.v.. làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN sử dụng trong việc đề xuất giải pháp, chính sách đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ tại doanh nghiệp, ngành hoặc tại tỉnh Tiền Giang. Để xem xét, phân tích, so sánh các chỉ số về công nghệ của doanh nghiệp với các chỉ số trung bình của ngành, địa phương thông qua mục năng lực công nghệ tại trang web của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang được đăng tải tại địa chỉ: http://tiengiang.stec.gov.vn

     Ngoài ra, thông qua kết quả đánh giá thực trạng trình độ công nghệ của 150 doanh nghiệp sản xuất thuộc 06 ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Tiền Giang, nhóm thực hiện đề tài đưa ra các nhóm giải pháp và những chính sách giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ công nghệ cho bản thân doanh nghiệp nói riêng và cho ngành sản xuất nói chung như: Giải pháp về hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ; Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực; Giải pháp về tài chính và Giải pháp về truyền thông.

     Ngày 24/6, Hội đồng nghiệm thu đề tài đã họp và đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc. Hội đồng nghiệm thu đề nghị Sở Khoa học và công nghệ Tiền Giang phối hợp với trung ương xây dựng hệ thống đội ngũ chuyên gia tư vấn đánh giá TĐCN, cũng như tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp.

     Bên cạnh đó cần tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang nhằm nâng cao tính đoàn kết và phát huy trí tuệ của các hội thành viên, hội viên và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh.

CN. Vũ Phương Thảo


Tin liên quan
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025    08/12/2020
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    23/11/2020
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    23/11/2020
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    23/11/2020
Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020)    11/08/2020
Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    11/05/2020
Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ hòa tan và hấp thụ curcumin    11/05/2020
Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho 100ha thanh long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao hơn thị trường tại thời điểm 10%    11/05/2020
Mô hình kiểm tra độ mặn tự động tại các trạm lấy nước cho vùng ngọt hóa Gò Công dựa trên nền tảng vạn vật kế nối và điện toán đám mây    11/05/2020
Tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020    08/05/2020