THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Khoa Học và Công Nghệ Tiền Giang
Địa chỉ: 39 Hùng Vương - TP.Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 073 3872728 - Fax: 073 3875125
Email: skhcn@tiengiang.gov.vn - tigiscience@hcm.vnn.vn

Contact Us


(*) Required Information
Name: *
Address:*
Email:
Telephone: *
Content:*
Captcha: *
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
VĂN BẢN MỚI