Công khai tài sản công năm 2021 Công khai tài sản công năm 2021
- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 ( Xem tại đây )
2205_QD-TTg_460290.pdf 2205_QD-TTg_460290.pdf
73476_4550744_143232_07012021.pdf is added via programatically
Thong-tu-20-2019-ve-do-luong-chat-luong-trong-kinh-doanh-khi.pdf Thong-tu-20-2019-ve-do-luong-chat-luong-trong-kinh-doanh-khi.pdf
73476_4550744_073134_05012021.pdf is added via programatically
BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC
BAN GIÁM ĐỐC 1. Ông Dương Văn Bon - Giám đốc Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo chế độ thủ trưởng...
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu chung của Kế...
Thống kê Khoa học và Công nghệ Thống kê Khoa học và Công nghệ
A. THÔNG TIN THỐNG KÊ VỀ KH&CN (HÀNG NĂM) Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 B. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KH&CN HÀNG NĂM: Thực hiện theo Thông tư...
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) 1. Về công bố, công khai TTHC Tình hình, kết quả ban hành Quyết định công bố trong kỳ báo cáo: số lượng Quyết định công bố, trong...
Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8
Ngày 28/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 2187/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8. Theo đó, thẩm quyền cấp Giấy...
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính: - Việc xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính trong năm: thực hiện Kế hoạch số...
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang là một trong những công nghệ được quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019” Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”
Nhằm triển khai Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019;...
Công khai tài sản công năm 2020 Công khai tài sản công năm 2020
- Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2020 ( Xem tại đây ) - Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ôtô và tài sản cố định khác năm 2020 ( Xem tại đây ) - Công khai tình...