Chi tiết tin Chi tiết tin

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
21/01/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ
Others
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2020    03/07/2020
Công khai Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020    10/07/2020
Công khai điều chỉnh dự toán NS năm 2019 các đơn vị sử dụng NS trực thuộc Sở KH&CN    24/12/2019
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019    04/08/2019
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    28/08/2019
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/08/2019
Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của khối Văn phòng Sở KH&CN    17/06/2019
Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    06/05/2019
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020    21/04/2020
Công khai về nhiệm vụ KH&CN    08/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
 Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Liên kết Liên kết