Chi tiết tin Chi tiết tin

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
03/07/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

Thực hiện Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát nội dung và tính toán chi phí thực hiện đối với 01 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

Kết quả rà soát về nội dung và tính toán chi phí thực hiện thủ tục hành chính được thực hiện theo các biểu mẫu Phụ lục VII và Phụ lục IX Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Sau khi rà soát, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được cắt giảm đi 5,95%.

* Kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật

- Kiến nghị sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ: bãi bỏ các quy định về các thành phần hồ sơ mà người nhập khẩu có thể lựa chọn phương án nộp hoặc không nộp, bao gồm Danh mục hàng hóa (nếu có); Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có); Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu có); Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có); Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có) để tổ chức, cá nhân không tốn chi phí và thời gian cho việc chuẩn bị những thành phần hồ sơ không mang tính bắt buộc.  

- Kiến nghị sửa đổi Mẫu số 01 của Phụ lục III kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP: Bỏ thông tin về "Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý (nếu có)" trong biểu mẫu. Do "Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý" không được quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, cho nên việc tồn tại "Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý" trong Mẫu số 01 là thừa thông tin.

* Kiến nghị sửa đổi nội dung TTHC

Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (được công bố tại Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ):

- Về cách thức thực hiện: Kiến nghị sửa đổi nội dung "Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan kiểm tra…" thành "Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Một cửa ….".

- Về thành phần hồ sơ: Kiến nghị cắt giảm hẳn các thành phần hồ sơ mà theo quy định người nhập khẩu có thể nộp hoặc không nộp, bao gồm: Danh mục hàng hóa (nếu có); Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có); Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu có); Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có); Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

Bảo Sơn (VP Sở)

Others
Ngồi một chỗ nộp thuế trước bạ, đăng ký xe trực tuyến từ 15/8    30/07/2020
Tiền Giang tăng 6 bậc về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019    07/07/2020
Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/07/2020
Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    03/07/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7    03/07/2020
Hướng dẫn nộp hồ sơ online thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia    21/06/2020
Hướng dẫn nộp hồ sơ online thanh toán qua Cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang    21/06/2020
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    21/06/2020
Phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020    21/06/2020
Chính phủ ban hành quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức    12/06/2020

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
 Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Liên kết Liên kết