1068.signed_01.pdf 1068.signed_01.pdf
73476_4550744_135934_12112019.pdf is added via programatically
Bản tin KH&CN Bản tin KH&CN
bản tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ
Thông báo Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia Thông báo Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia
Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0"; mã...
Luat-42-sdbs-Luat-KDBH-Luat-SHTT.pdf Luat-42-sdbs-Luat-KDBH-Luat-SHTT.pdf
73476_4550744_090304_03102019.pdf is added via programatically
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019) Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019) Xem bản tin tại đây Nguồn:  Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia
2937_QD-UBND_cong-bo-TTHC-Giai-thuong-KHCN.pdf 2937_QD-UBND_cong-bo-TTHC-Giai-thuong-KHCN.pdf
73476_4550744_084039_25092019.pdf is added via programatically
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019
Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ...