HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Trịnh Thị Thắng
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 1967
Quê quán Hòa Định- Chợ Gạo
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc 12b Ô1- Khu 2 Thị trấn Chợ Gạo. ĐT:
Email
Chức vụ chính Trưởng khối Kỹ thuật
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn CN.Địa chất
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ