HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thị Xuân Lan
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 1983
Quê quán TPMT
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc TPMT
Email
Chức vụ chính Trưởng khối Nghiên cứu và chuyển giao KH&CN phục vụ cồng đồng
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Thsi CNTP; ĐH CN
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đoàn viên
Danh sách cán bộ