HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Vương Thị Mỹ Thanh
Bộ phận Chi Cục TC-ĐL-CL
Năm sinh 1977
Quê quán Mỹ Tho-TP.Mỹ Tho
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Ấp Gia Hội- Mỹ Phong-TP.Mỹ Tho. ĐT:
Email
Chức vụ chính Chuyên viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn ĐHCNTP;KS.Hóa
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ