HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Mai Toàn Đạt
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Năm sinh 1963
Quê quán Phú Đức- Châu Thành- Bến Tre
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 172-Ấp 4- Xã Trung An-TPMT. ĐT:
Email
Chức vụ chính Lái xe
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn không có
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ