HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Bích Phượng
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 23-04-1976
Quê quán Xã Phước Thạnh-TP.Mỹ Tho-TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Ấp 4-Xã Trung An-MT-TG
Email
Chức vụ chính Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ