HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Bích Phượng
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 23-04-1976
Quê quán Xã Phước Thạnh-TP.Mỹ Tho-TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Ấp 4-Xã Trung An-MT-TG
Email
Chức vụ chính Trưởng phòng HC-TH
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ