HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Võ Văn Hiếu
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 10-11-1963
Quê quán Xã Trung An-TPMT
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 11/4 Nguyễn Văn Nguyễn, P.8, TP Mỹ Tho, TG
Email
Chức vụ chính Phó Giám đốc Trung tâm
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn CN. Hóa
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CV
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ