HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lê Quang Khôi
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1975
Quê quán Long An-CT-TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Ấp Long Tường- Long An-CT-TG.
Email
Chức vụ chính Phó Giám đốc Sở
Chức vụ khác Giám đốc Trung tâm KT&CNSH
Trình độ chuyên môn Tiến sỹ
Trình độ chinh trị Cao cấp
Quản lý nhà nước Chuyên viên chính
Ngoại ngữ Tiếng Anh B1
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên; Đảng ủy viên
Danh sách cán bộ