HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Cao Thanh Hùng
Bộ phận Chi Cục TC-ĐL-CL
Năm sinh 1963
Quê quán Nhị Mỹ - Cai Lậy
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 652 A- Lý Thường Kiệt-P5-TPMT. ĐT:
Email
Chức vụ chính Chi cục Trưởng
Chức vụ khác Bí thư Chi bộ
Trình độ chuyên môn ThS. KH; KS Công nghệ thực phẩm
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CV
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên; Đảng ủy viên
Danh sách cán bộ