HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Tuấn Phong
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 1967
Quê quán Long Bình Điền-CG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 308/24 Trần Hưng Đạo- P 4-TPMT. ĐT:
Email
Chức vụ chính Giám đốc Trung tâm
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Th.S Môi trường
Trình độ chinh trị Cao cấp
Quản lý nhà nước Chương trình CVC
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên; Đảng ủy viên
Danh sách cán bộ