HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lê Hồng Đại
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Năm sinh 1978
Quê quán Tân Mỹ Chánh-Mỹ Tho-Tiền Giang
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Ấp Bình Phong B- xã Tân Mỹ Chánh- Mỹ Tho-TG. ĐT:
Email
Chức vụ chính Chuyên viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn KS.Điện
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CV
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đoàn viên
Danh sách cán bộ