HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Phan Thị Xuân
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Năm sinh 1970
Quê quán An Khánh-Châu Thành-Bến Tre
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc 156/2 Lê Thị Hồng Gấm-P6-TPMT. ĐT:
Email
Chức vụ chính Nhân viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Sơ cấp văn thư
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ