HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Văn Phúc
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Năm sinh 1967
Quê quán Tân Mỹ Chánh-TPMT
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Bình Phong A-TMC-TPMT. ĐT:
Email
Chức vụ chính Phó Giám đốc Trung tâm
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn CN.Hóa
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CVC
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ