HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lê Hồng Châu
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1967
Quê quán Bình Thạnh-TP.HCM
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Khu phố II-TT Chợ Gạo. ĐT:
Email
Chức vụ chính Chánh Văn phòng
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn KS.Công nghệ thực phẩm
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chuyên viên chính
Ngoại ngữ A. Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ