HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Trần Minh Hùng
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Năm sinh 1968
Quê quán Thanh Bình- Chợ Gạo
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 147-Ấp Bắc-TPMT. ĐT:
Email
Chức vụ chính Phó Giám đốc Trung tâm
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân Vật lý
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CV
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ