HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Phan Văn Chiếm
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1960
Quê quán Đăng Hưng Phước- Chợ Gạo
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 20/8 Tạ Thu Thâu-P8-TPMT. ĐT:
Email
Chức vụ chính Phó Chánh văn phòng
Chức vụ khác Phó Bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn CN. Vật lý
Trình độ chinh trị Cao cấp
Quản lý nhà nước Cao trung
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên;
Danh sách cán bộ