HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thị Hữu Hạnh
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1965
Quê quán Thanh Bình- Chợ Gạo
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Khu TT Trường Bưu Điện III, Tân Mỹ Chánh- TPMT
Email
Chức vụ chính Trưởng phòng Quản lý Khoa học
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Ths Hóa
Trình độ chinh trị Cao cấp
Quản lý nhà nước Cao trung
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên; Đảng ủy viên
Danh sách cán bộ