HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Trần Quốc Tuấn
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1962
Quê quán Mỹ Phong-TPMT
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 151/3B- Lý Thường Kiệt-P6-TPMT. ĐT:
Email
Chức vụ chính Lái xe
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn không có
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ