HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Tô Hoàng Duy
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1979
Quê quán Bến Lức - Long An
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 04 Giồng Dứa - Phường 7 - Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang
Email
Chức vụ chính Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân Vật lý
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ