HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Phan Hà
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1983
Quê quán Cai Lậy- TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Long Tiên, Cai Lậy- TG
Email
Chức vụ chính Trưởng phòng Quản lý Khoa học
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Ths Nông nghiệp
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ