HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thị Thanh Thủy
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1981
Quê quán Chợ Gạo
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Tp. Mỹ Tho, TG
Email
Chức vụ chính Phó Chánh văn phòng
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn CN. Hành chính
Trình độ chinh trị Trung cấp
Quản lý nhà nước chuyên viên
Ngoại ngữ B
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ