HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Ngô Thị Mỹ Hạnh
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1986
Quê quán Phú Nhuận- Cai Lậy
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc 215 tổ 8, xã Phú Nhuận, Cai Lậy, TG
Email
Chức vụ chính Chuyên viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Công nghệ hóa học
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đoàn viên
Danh sách cán bộ