HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lê Minh Đúng
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 12/10/1985
Quê quán Xã Nhị Quí, H. Cai Lậy, Tiền Giang
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
Email
Chức vụ chính Phó Trưởng phòng
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ cơ khí
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CV
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ