HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lê Mai Như Ngọc
Bộ phận Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Năm sinh 1981
Quê quán Bến Lức - Long An
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc 636 ấp 1, xã Đạo Thành, Tp. Mỹ Tho, TG
Email
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn CN. Báo chí
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ