HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thị Diệu Dung
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1990
Quê quán Châu Thành- Bến Tre
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc 6212E, khu phố 2, Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TPMT
Email
Chức vụ chính Kế toán trưởng
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Đại học kế toán
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ