HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thị Hồng Thúy
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1983
Quê quán Thiện Trí-Cái Bè- Tiền Giang
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc ấp An Thái, xã An Cư, Cái Bè
Email
Chức vụ chính Văn thư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn TC Văn thư- lưu trữ
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ