HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Phan Dũng
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 1964
Quê quán Hưng Thạnh- Tân Phước- TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 1327 Ấp 1-xã Đạo Thạnh-TPMT. ĐTCQ:073.875870; ĐTDĐ:0918225844 ;
Email pdung64@yahoo.com
Chức vụ chính Chuyên viên chính
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn KS. Tin học
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chuyên viên chính
Ngoại ngữ B-Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ