HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Phan Dũng
Bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học
Năm sinh 1964
Quê quán Hưng Thạnh- Tân Phước- TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 1327 Ấp 1-xã Đạo Thạnh-TPMT. ĐTCQ:073.875870; ĐTDĐ:0918225844 ;
Email pdung64@yahoo.com
Chức vụ chính Phó Giám đốc Trung tâm
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn KS. Tin học
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chuyên viên chính
Ngoại ngữ B-Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ