HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Công Uẩn
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1960
Quê quán Tân Mỹ Chánh-TPMT
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc Khu phố 4, phường 9, TPMT. ĐTCQ:073.3879337 ; ĐTDĐ:0903359467 E.mail:uantg@hcm.vnn.vn
Email
Chức vụ chính Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn THS KH; KS. Lâm Nghiệp, KS Tin học;
Trình độ chinh trị Cao cấp
Quản lý nhà nước Cao trung
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ