HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thị Ánh Thu
Bộ phận Chi Cục TC-ĐL-CL
Năm sinh 1975
Quê quán Đồng Hòa-Châu Thành-TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Khu phố 1-P9-TPMT. ĐT:
Email
Chức vụ chính Trưởng phòng HC-TH
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Đại học kế toán
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước Chương trình CVC
Ngoại ngữ
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên
Danh sách cán bộ