HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lưu Thị Phụng
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1965
Quê quán Gia Thuận-GCĐ
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc 36/22 Trương Công Định - P1- TPMT. ĐTCQ:073.879335
Email
Chức vụ chính Phó Giám đốc Sở
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn KS. Chăn nuôi thú y.
Trình độ chinh trị Cử nhân
Quản lý nhà nước Chương trình Chính
Ngoại ngữ B.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên; Chi ủy viên
Danh sách cán bộ