HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Dương Văn Bon
Bộ phận Văn Phòng Sở
Năm sinh 1962
Quê quán xã Kiểng Phước - Huyện.Gò Công Đông
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 612 Ấp 1, xã Đạo Thạnh-TP. Mỹ Tho. ĐTCQ:073.872454 ; ĐTDĐ: 0913130158
Email
Chức vụ chính Giám đốc Sở
Chức vụ khác Tỉnh ủy viên
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí (Hungari)
Trình độ chinh trị Cao cấp
Quản lý nhà nước Cao cấp
Ngoại ngữ C.Anh
Tin học
Đảng đoàn thể Đảng viên; Đảng ủy viên
Danh sách cán bộ