HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lê Hữu Đạt
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 26-4-1991
Quê quán Xã Mỹ Đức Đông – Cái Bè-TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 555, Ấp Bắc, P.5, Tp.Mỹ Tho, TG
Email
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân CNSH
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ