HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Ngọc Anh
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 12/9/1984
Quê quán 271 xã Trung An, Mỹ Tho,TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc 271 xã Trung An, Mỹ Tho,TG
Email
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Nông học
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ