HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Võ Thị Ngọc Hà
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 28-10-1987
Quê quán Ấp Phú Khương C- xã Phú Kiết-Chợ Gạo-TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Ấp Hòa Phú –xã Hòa Tịnh- Chợ Gạo -TG
Email
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân CNSH
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ