HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Võ Văn Sang
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 1/7/1979
Quê quán Xã Tam Hiệp -Châu Thành-TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 256/7 Ấp Ngãi Thuận-Xã Thân Cửu Nghĩa -CT-TG
Email
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân CNSH
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ