HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thành Tâm
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 8/1/1989
Quê quán Xã Phú Nhuận - Cai Lậy - TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 156/3-LTHG-P.6-MT-TG
Email
Chức vụ chính Kỹ thuật viên
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn CĐ điện - điện tử
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ