HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Trần Thị Anh Đào
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 15/6/1985
Quê quán Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc 553 Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Phú, Châu Thành, TG
Email
Chức vụ chính Kế toán
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Cử nhân TC-NH
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ