HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Lại Minh Quang
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 13/4/1981
Quê quán Huyện Hải Hậu, tỉnh Hà Nam Ninh
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 212, KP5, P9, TP Mỹ Tho, TG
Email
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ