HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Đặng Thị Hồng Yến
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 9/7/1983
Quê quán xã Tân Hương – H.Châu Thành - TG
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc 213/4 ấp Tân Thới – xã Tân Hội Đông- H.Châu Thành -TG
Email
Chức vụ chính Trưởng xưởng Cơ khí Vật liệu mới
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ môi trường
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B1
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ