HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Bùi Quốc Khánh
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 19/5/1989
Quê quán Phường 6, TP.Mỹ Tho,TG
Giới tính Nam
Địac chỉ liên lạc 37/2 B Lê Thị Hồng Gấm P6, TP.Mỹ Tho,TG
Email
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Kỹ sư môi trường
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ