HỒ SƠ CÁN BỘ
Họ tên Nguyễn Thị Thanh Trúc
Bộ phận Trung Tâm NCƯD & DV KHCN
Năm sinh 17/7/1989
Quê quán Xã Trung Thành Đông,Vũng Liêm, Vĩnh Long
Giới tính Nữ
Địac chỉ liên lạc Ấp Ngãi Thuận,Xã Thân Cửu Nghĩa,Châu Thành,TG
Email
Chức vụ chính Kỹ sư
Chức vụ khác
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ môi trường
Trình độ chinh trị
Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ Tiếng Anh - B1
Tin học
Đảng đoàn thể
Danh sách cán bộ